Partneravtal

Det här dokumentet beskriver samarbetsvillkor mellan Faster order och en Partner.

Alla tjänster som erbjuds via fasterorder.se ägs av WOW TECH AB, organisationsnummer 556865-2480. Företaget lyder under svensk lagstiftning och  har sin adress registrerad på Lumagatan 13, 120 63 Stockholm, Sverige. Bolaget är godkänt för F-skatt.

Part

WOW TECH AB organisationsnummer 556865-2480 (Faster Order)

Part

Restaurang som använder sig av Faster order för online-försäljning.

Tjänst

E-handelsplattform för take away.

 

1. Definitioner

 

  • “Sajt”innebär ett system som är tillgängligt via internet i detta fallet innebär det fasterorder.se
  • “Backoffice”innebär en online-sajt där en Partner kan logga in och ändra beskrivningar i menyn, färginställningar för profilen och öppettider för take away.
  • “Faster Order”innebär internetsajten fasterorder.se där tjänsterna för försäljning online och Backoffice tillhandahålls.
  • “Partner”innebär företaget som säljer mat och dryck via Faster Order
  • “Slutkund”är den användare som beställt mat och dryck via Faster Order.

 

2. Avgifter

 

2.1 Månadsavtal.

Pris för tjänsten är 499 SEK/månad per restaurang. Partnern har 6 månaders uppsägningstid.

2.2 Uppstartsavgift

995 SEK för uppstart av systemet.
Engångskostnad.

2.3 Köp av skrivare

Skrivare kostar 800 SEK och behövs för att  använda vårt system. Partnern köper loss skrivaren.

 

3. Faster Orders ansvar

 

3.1

Tillhandahålla en sajt för partners take away försäljning.

3.2

Ta emot beställningar och skicka Slutkundens uppgifter och beställning till Partnern.

3.3

Faster Order ansvarar för att ta emot betalningar från Slutkund till Partnern via sajten. Betalningar som görs av Slutkund görs direkt på Partners konto och när en betalning görs kommer pengarna till Partners konto.

 

4. Partners ansvar

 

4.1 Information

Partnern ska tillhandahålla och uppdatera information (bilder, beskrivningar, priser inklusive moms, tillgänglighet av mat och dryck som säljs via sajten) Partnern får inte lägga på några andra kostnader till Slutkunden än dom som syns när Slutkund gör en beställning.

4.2 Marknadsföring

Partner ansvarar för att marknadsföra Sajten via partners facebook/hemsida.

4.2 Beställningar

Acceptera beställningar som gjorts via sajten. I fallet att Partnern inte skulle kunna ta emot en beställning som genomförts av Slutkund är det Partnerns ansvar att informera kund om detta. Partnern ansvarar även för retur av pengar om det gjorts en beställning av något som tagit slut.

4.3 Externa parter

Partner ansvarar för att betala externa parter som är avgörande för att sajten ska fungera, såsom Swish och partner för online-betalning.

4.4 Betalning

Partnern skall betala Faster Orders fakturan inom den tid som anges på respektive faktura (30 dagar netto). Faster Order har rätt att tills vidare stänga av tjänsten för en Partner i avvaktan på betalningen.

Vid försenad betalning har Faster Order rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. För det fall att Partnern är i dröjsmål med betalning, får Faster Order stänga av Partner från användning av Tjänsten till dess att full betalning erlagts.

 

5. Varaktighet / Uppsägning av avtal

 

5.1 Uppsägning av månadsavtal

Uppsägning ska mailas in till therese@fasterorder.se
Uppsägningstiden är 6 månader från det att Faster Order har mottagit en uppsägning via mail.

@2019 Faster Order

@2019 Faster Order